Statuut student-zelfstandige

Het statuut student-zelfstandige is een sociaal juridisch statuut dat je recht geeft op verminderde sociale bijdrages bij je ondernemingsloket. Het is een extern statuut waar UGent niet in betrokken is en dat wettelijk bepaald wordHet statuut student-zelfstandige is een sociaal juridisch statuut dat je recht geeft op verminderde sociale bijdrages bij je ondernemingsloket. Het is een extern statuut waar UGent niet in betrokken is en dat wettelijk bepaald wordt.

Het statuut student-ondernemer is een UGent-statuut dat enkel intern gebruikt wordt en dat je recht geeft op o.a. studieflexibiliteit. Dit kan je enkel gebruiken aan UGent. Je kan je statuut student-ondernemer aan UGent ook gebruiken om je statuut student-zelfstandige bij je ondernemingsloket aan te tonen (zie ook hieronder).

Voorwaarden statuut student-zelfstandige

Om het statuut student-zelfstandige te kunnen verkrijgen moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je bent minstens 18 jaar en maximum 25 jaar (je kan er gebruik van maken tot 30 september in het jaar dat je 25 wordt).
  • Je bent ingeschreven aan een erkende onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten of 17 uren / week
  • Je volgt regelmatig de lessen in die onderwijsinstelling
  • Het gaat om een zelfstandige beroepsactiviteit dus is schijnzelfstandigheid niet toegestaan (je staat niet onder het gezag van een werkgever).

Als het je thesisjaar betreft (laatste jaar van je opleiding) dan mag het ook om minder studiepunten gaan maar dit mag slechts een keer voorvallen. Je hoeft in je thesisjaar dus geen extra studiepunten op te nemen om tot 27 studiepunten te komen.

Je kan starten in dit statuut vanaf het kwartaal waarin je 18 wordt en tot en met het derde kwartaal van het jaar waarin je 25 wordt.

De voordelen

Het statuut student-zelfstandige heeft impact op de sociale bijdragen die je moet betalen en op je sociale rechten. Hoeveel bijdragen je moet betalen als je dit statuut hebt hangt ook nog af van je jaarlijks inkomen. Als je een eenmanszaak hebt is dit hetgeen je overhoudt na je kosten, bij een vennootschap is dit hetgeen je uitkeert aan jezelf. Met een vennootschap kan je dit dus veel beter controleren.

Laagste categorie jaarlijks inkomen

Je betaalt geen sociale bijdragen en je behoudt je rechten inzake gezondheidszorgen als persoon ten laste van je ouders. Je behoudt ook je kinderbijslag.

Middencategorie jaarlijks inkomen

Je betaalt 20,5% sociale bijdragen op het inkomen boven het grensbedrag. Je bent zelf verantwoordelijk voor je rechten inzake gezondheidsuitkeringen. Je bouwt rechten op op het vlak van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Om je kinderbijslag te behouden, mag je een maximaal aantal uren/kwartaal werken. Dit dien je jaarlijks te bewijzen door een verklaring op eer.

Hoogste categorie jaarlijks inkomen

Je betaalt de volwaardige sociale bijdragen op het volledige inkomen zoals ook een zelfstandige in hoofdberoep doet. Je bent zelf verantwoordelijk voor je rechten inzake gezondheidsuitkeringen. Je bouwt rechten op op het vlak van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Om je kinderbijslag te behouden, mag je een maximaal aantal uren/kwartaal werken. Dit dien je jaarlijks te bewijzen door een verklaring op eer.

Of je fiscaal ten laste blijft of belasting moet betalen op hetgeen je verdiende staat los van dit statuut en is vaak gebaseerd op andere grensbedragen of regels.

Hoe vraag je het statuut student-zelfstandige aan

Je vraagt het statuut student-zelfstandige aan via je ondernemingsloket. In vele gevallen zal je ondernemingsloket je hierover zelf contacteren als ze weten dat je student bent en jonger dan 25 jaar. Je moet dit elk jaar opnieuw aanvragen.

Om aan te tonen dat je onder de voorwaarden van dit statuut valt moet je twee zaken bewijzen:

  • Je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren in een erkende onderwijsinstelling.
  • Je neemt regelmatig deel aan de lessen .

Het eerste moet je bewijzen aan het begin van het academiejaar, het laatste wordt pas opgevraagd als het academiejaar afgelopen is.

Hoe je dit moet bewijzen, verschilt soms per onderwijsinstelling en per ondernemingsloket. De wetgeving is namelijk nog nieuw en de procedures veranderen soms nog, waardoor niet iedereen altijd op de hoogte is van de laatste nieuwtjes. Voor UGent-studenten geldt het volgende:

Inschrijving voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren

Ondernemingsloketten vragen te bewijzen dat je hieraan voldoet. In dat geval kan je je inschrijvingsbewijs dat je kan downloaden van Oasis doorgeven. Dat omvat alle noodzakelijke informatie die men nodig heeft en bevat ook een bewijs van echtheid (ter vervanging van de vroegere vervalsbare stempels).

De ondernemingsloketten geven vaak een formulier mee dat je moet invullen en laten stempelen maar dat is dus niet nodig. Dit wordt officieel bevestigd op de website van VLAIO.

Regelmatige deelname aan de lessen

De overheid verwacht dat personen met het statuut student-zelfstandige ook actief studeren en zich niet inschrijven zonder deel te nemen aan de lessen. Men verwacht op het einde van het academiejaar dus ook een bewijs hiervan. Je kan dit bewijzen door een aanwezigheidsattest maar aangezien UGent geen aanwezigheden opneemt is dit bij ons niet van toepassing. Gelukkig zijn er nog twee andere manieren om dit te bewijzen.

  • Je kan dit bewijzen door je examenresultaten door te geven aan het ondernemingsloket waarbij duidelijk is dat je hebt deelgenomen aan de examens voor minstens 27 studiepunten. Dit document (puntenlijst) kan je opvragen via Oasis of (indien je intussen geen student meer bent) je facultaire studentenadministratie.

Je kan dit ook bewijzen door aan te tonen dat je het statuut student-ondernemer hebt aan UGent. Ons begeleidingstraject is namelijk erkend hiervoor en wij staan dus garant dat wij ook nakijken of je wel degelijk nog studeert. Om ons interne statuut te verkrijgen moet je namelijk ook voor minstens 50% van je studiepunten geslaagd zijn.

Wanneer stopt het statuut student-zelfstandige?

  • op het einde van het kwartaal waarin je niet meer aan alle voorwaarden voldoet
  • op het einde van het kwartaal waarin je afstudeert
  • op 30 september van het jaar waarin je 25 wordt

Wat als je geen gebruik kan maken van dit statuut?

Als je dit statuut niet kan gebruiken (je bent ouder dan 25, hebt minder dan 27 studiepunten of je studeert helemaal niet meer) dan ben je zelfstandig in hoofdberoep. Studeren wordt namelijk niet aanzien als een ‘beroep’ waardoor je niet zelfstandig in bijberoep kan zijn. Dat wil zeggen dat je de volledige sociale bijdrages betaalt, die neerkomen op minstens 700 per kwartaal (dus minstens 2 800 per jaar).

In sommige gevallen zijn er andere manieren om toch een verlaging van de sociale bijdrage te bekomen bijvoorbeeld via een ander statuut. Daarvoor kom je best eens langs bij ons of ga je langs bij je ondernemingsloket.

Meer info over het sociaal-fiscaal statuut van student-zelfstandige vind je hier:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/sociale-zekerheid-bij-ondernemers/statuut-van-student-zelfstandige
https://www.socialsecurity.be/…