Statuut student-ondernemer

Het statuut student-ondernemer is een bijzonder statuut dat officieel beschikbaar is aan UGent. Studenten die effectief ondernemen kunnen over de nodige studieflexibiliteit beschikken indien nodig voor hun onderneming en kunnen begeleid worden om niet enkel hun studies maar ook hun ondernemersplannen tot een hoger niveau te brengen.

OPGELET: het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!

Om het statuut te kunnen krijgen, moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze voorwaarden toetsen af of het wel degelijk om een concreet ondernemersplan gaat. Indien het statuut toegekend wordt, geniet de student een aantal voordelen, maar zijn er ook enkele verplichtingen die noodzakelijk zijn om de student goed te kunnen begeleiden.

 • Indien de onderneming nog niet opgestart is, moet een student reeds 60 studiepunten verworven hebben uit een academische opleiding en dit kunnen aantonen.

 • Een student moet minstens voor de helft van de studiepunten die hij in het vorige academiejaar heeft opgenomen geslaagd zijn. Het eerste jaar van inschrijving vormt hierop een uitzondering.

 • De student moet aan het ondernemen zijn en moet aan één van de volgende criteria voldoen:
  • De student is een reeds opgerichte onderneming aan het leiden.
  • De student heeft een concreet idee en kan een 12-maandenplan van aanpak voorleggen dat o.a. een Business Model Canvas bevat. Indien er een nieuw product ontwikkeld wordt, moet ook aangetoond worden dat het haalbaar is om dit product te ontwikkelen.
  • De student neemt deel aan een door DO! erkende competitie met zijn of haar onderneming. In dit geval kan het statuut enkel toegekend worden voor de duur van de competitie en indien de student door de eerste selectieronde is. De erkende competities zijn:
   • Expedition DO!
   • Start Academy (vanaf voorronde 2)
   • Bizidee (vanaf top 12)
 • De aanvraag voor het statuut moet gesteund worden vanuit DO! Hiervoor is een intake-gesprek bij DO! vereist.
 • De onderneming en het idee waarvoor het statuut aangevraagd wordt, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De onderneming is opgestart als eenmanszaak of vennootschap.
  • De onderneming is opgestart als vzw en voldoet aan volgende voorwaarden:
   • Er moet een herhalend karakter in zitten (geen vzw’s voor eenmalige events of organisaties).
   • Er moet werkgelegenheid gecreëerd worden (betaalde werkkrachten, niet enkel vrijwilligers).
   • Het mag geen sport-, jeugd- of studentenvereniging zijn.
  • De onderneming is nog niet opgestart maar plant dit te doen binnen bovenstaande beperkingen.

 • Het concept is ethisch verantwoord en is niet illegaal in het land waar de onderneming opereert of plant te opereren.

 • Het concept schaadt het imago van UGent of DO! niet.
 • De student komt in de DO! Community terecht en kan altijd terecht in de Coworking Space in The Foundry.

 • De student heeft de mogelijkheid om van studieflexibiliteit te genieten waar mogelijk, zoals beschreven in het bijzonder statuut.

 • De student krijgt publiciteitsaandacht waar mogelijk. DO! kijkt actief waar er publiciteitsmogelijkheden zijn en geeft de contactgegevens van de student door. De student kan ook zelf aangeven dat er informatie te verspreiden is. Daarnaast werkt DO! ook actief mee om de zichtbaarheid van de onderneming te vergroten, zowel binnen als buiten UGent.

 • De student kan gebruik maken van het DO!-kwaliteitslabel, zowel op zijn website, in prints of bij introducties.

 • De student kan gebruik maken van de lokalen van The Foundry, zowel de vergaderzaal als de leszaal (na officiële reservatie).

 • De student heeft recht op intensieve coaching bij Tom, onze Entrepreneurship Growth Coach, zowel op businessvlak, soft skills als connecties.

 • De student wordt toegevoegd aan onze online Discord Community, die gebruikt wordt door alle student-ondernemers aan de UGent. De student kan hier zelf vragen posten of promo voeren voor activiteiten, wedstrijden, etc.

Studenten die het statuut krijgen, hebben ook enkele verplichtingen. Deze verplichtingen willen voornamelijk een goede werking van DO! garanderen.

 • De student is ingeschreven op de nieuwsbrief van DO! (dit gebeurt automatisch).

 • De student komt minstens 1 keer per semester langs bij DO! om een status-update te geven van de plannen voor de onderneming, de voortgang van de studies te bekijken en bij te sturen waar nodig.

 • De student is verplicht om deel te nemen aan het slotevent van Gentrepreneur (behoudens uitzonderingen), en/of het slotevent van Expedition DO!

Het statuut aanvragen kan via Oasis. Korte tijd nadat je het aangevraagd hebt, zal je een mail ontvangen om op afspraak te komen. Zodra je langs geweest bent, kunnen de coaches jouw statuut goedkeuren, waarna je een mailtje ontvangt.