Statuut student-ondernemer

Het statuut student-ondernemer is een bijzonder statuut dat officieel beschikbaar is aan UGent. Studenten die ondernemende plannen hebben óf al een onderneming opgestart hebben, kunnen indien nodig over de nodige studieflexibiliteit beschikken voor die onderneming. Daarnaast kunnen ze begeleid worden om niet enkel hun studies maar ook hun ondernemersplannen tot een hoger niveau te brengen.

OPGELET: het statuut moet je jaarlijks opnieuw aanvragen aan de start van het academiejaar!

Om in aanmerking te komen voor het statuut, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden toetsen af of het wel degelijk om een concreet ondernemersplan gaat.

 • Indien de onderneming nog niet opgestart is, moet je reeds 60 studiepunten verworven hebben uit een academische opleiding en dit kunnen aantonen.
 • Je moet minstens voor de helft van de studiepunten die hij in het vorige academiejaar heeft opgenomen, geslaagd zijn. Het eerste jaar van inschrijving vormt hierop een uitzondering.
 • Je moet aan het ondernemen zijn en aan één van de volgende criteria voldoen:
  • je leidt een reeds opgerichte onderneming.
  • je hebt een concreet idee en kan een 12-maandenplan van aanpak voorleggen dat de haalbaarheid aantoont.
 • De aanvraag voor het statuut moet gesteund worden vanuit DO! Hiervoor is een intake-gesprek bij DO! vereist.
 • De onderneming en het idee waarvoor het statuut aangevraagd wordt, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • de onderneming is opgestart als eenmanszaak of vennootschap.
  • de onderneming is opgestart als vzw en heeft een ondernemend karakter.
  • de onderneming is nog niet opgestart maar plant dit te doen binnen bovenstaande beperkingen.
  • het concept is ethisch verantwoord en is niet illegaal in het land waar de onderneming opereert of plant te opereren.
  • het concept schaadt het imago van UGent of DO! niet.

Je hebt de mogelijkheid om van studieflexibiliteit te genieten waar mogelijk, zoals beschreven in het bijzonder statuut:

 • vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd
 • één of meerdere evaluaties verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar
 • een alternatief tijdstip voor feedback

 

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken. Je dient je hiervoor te houden aan een deadline die jaarlijks en per examenperiode vastgelegd wordt.

Het statuut aanvragen kan via oasis.ugent.be. Korte tijd nadat je het aangevraagd hebt, zal je een mail ontvangen om op afspraak te komen. Deze afspraak kan je zelf boeken. Zodra je langs geweest bent, kunnen de coaches jouw statuut (al dan niet) goedkeuren, waarna je een mailtje ontvangt.

Je dient het statuut aan te vragen bij de start van elk academiejaar (zie deadline van het huidige academiejaar). Eens deze deadline verstreken is, kan het statuut enkel nog toegekend worden indien je situatie een uitzondering vormt (je startte pas later aan je ondernemend idee te werken of je richtte je onderneming pas later in het jaar op …). Deze uitzonderlijke omstandigheden worden beoordeeld tijdens het intake-gesprek dat volgt op de aanvraag van het statuut.

Eens je statuut is toegekend, kies je via Oasis per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken. Je dient je hiervoor te houden aan een deadline die jaarlijks en per examenperiode vastgelegd wordt.

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is.