Ondernemen als UGent-onderzoeker

Wil je als UGent-onderzoeker ondernemen? UGent biedt een waaier aan ondersteuning, zowel vanuit DO! als TechTransfer. In onderstaande video ontdek je het volledige aanbod.

De term ‘onderzoeker’ bundelt een verzameling aan achterliggende financierings- en contractuele mogelijkheden. Het kan dus een uitdaging zijn om te achterhalen wat precies toegelaten is onder jouw onderzoekscontract. Daarnaast werden er de laatste jaren wijzigingen aangebracht in de meeste regelgevingen van financierders.

Om duidelijkheid te scheppen over wat precies toegelaten is en op welke manier, bieden we hieronder een overzicht van de voorwaarden en mogelijkheden voor de meest courante financieringsachtergronden. Lees zeker ook verder onder het overzicht voor belangrijke en meer gedetailleerde info. 

DO! - Lamp Tekengebied 1
ondernemerschap onderzoeksbeurzen

Legende:

  • Met ‘promotor’ wordt de administratief verantwoordelijke promotor bedoeld.
  • De promotor dient schriftelijke toestemming te geven voor de nevenactiviteit.
  •  

Voor beurzen die gefinancierd worden door het Bijzonder Onderzoeksfonds geldt: de doctoraatsbursaal mag, mits toelating van de promotor, buiten de instelling een bezoldigde activiteit uitvoeren, op voorwaarde dat deze niet in functie staat van de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift, en de vereiste inzet en voortgang van de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift niet in het gedrang brengt.  
Indien de UGent de toelating voor de bezoldigde activiteit weigert en de doctoraatsbursaal de bezoldigde activiteit toch wil uitvoeren, kan de doctoraatsbeurs niet verder gezet worden.

Wiens doctoraat gefinancierd wordt door het Industrieel Onderzoeksfonds