Dr. Floor Verhaeghe

Als coördinator van CESSMIR stimuleert Dr. Floor Verhaeghe interdisciplinair onderzoek over de thema’s migratie, vluchten en etnisch-culturele diversiteit. Bij CESSMIR beogen ze niet alleen wetenschappelijke impact, maar ook maatschappelijke impact. Dat doen ze door praktijkwerkers, beleidsmakers en mensen met een migratieachtergrond actief te betrekken in ons onderzoek. Op die manier zorgen ze ervoor dat de vragen die we stellen en de antwoorden die we daarop zoeken, niet alleen relevant zijn voor het onderzoek, maar ook voor de praktijk, het beleid en mensen met een migratieachtergrond zelf. Participatief werken met het oog op het realiseren van maatschappelijke impact is dus de rode draad!

  • Functie: IDC-coördinator Centre for the Social Study of Migration and Refugees [CESSMIR]