REBIN SETS SAIL!

DO! - Roer

"The smartest way to manage your waste!"

(Rebin)

Het helpen van overheden en steden om de afvalinzameling efficiënter te organiseren. Via een sensor gekoppeld aan software wordt de inhoud van de afvalbakken in de gaten gehouden en wordt de meest efficiënte route voor ophaling gegenereerd.

  • Emilio Van Der Linden, student 
  • Kyanu Delrue, alumnus
  • Simon De Geyter, student

Rebin neemt deel aan Expedition DO! 2023, het start-up programma van Universiteit Gent.

Credits: Alpha Photography (foto’s) & Impact Studios (graphics).